سامانه ی مدیریت پیشنهادهای فرهنگی قوه قضاییه راه اندازی شد

سرپرست اداره کل برنامه ریزی و تحقیقات معاونت فرهنگی قوه قضاییه:

سامانه ی مدیریت پیشنهادهای فرهنگی قوه قضاییه راه اندازی شد

سامانه ی مدیریت پیشنهادهای فرهنگی قوه قضاییه راه اندازی شد

سرپرست اداره کل برنامه ریزی و تحقیقات معاونت فرهنگی قوه قضاییه:

سامانه ی مدیریت پیشنهادهای فرهنگی قوه قضاییه راه اندازی شد

سرپرست اداره کل برنامه ریزی و تحقیقات معاونت فرهنگی قوه قضاییه گفت: فلسفه اصلی راه اندازی سامانه ی مدیریت پیشنهادهای فرهنگی قوه قضاییه استفاده از افکار ...

تقدیر از برگزیدگان سومین دوره جایزه تعالی فرهنگی قوه قضاییه

تقدیر از برگزیدگان سومین دوره جایزه تعالی فرهنگی قوه قضاییه

دادگستری استان البرز به عنوان رتبه اول جایزه تعالی فرهنگی حائز تقدیرنامه چهار ستاره شد.

نشست سالانه معاونان فرهنگی دادگستری های سراسر کشور

فردا برگزار می شود؛

نشست سالانه معاونان فرهنگی دادگستری های سراسر کشور

مدیرکل برنامه ریزی و تحقیقات معاونت فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به برگزاری همایش سراسری معاونان فرهنگی دادگستری های سراسر کشور گفت: تمرکز و اولویت برنامه ...

جایزه ی تعالی فرهنگی به فعالترین دادگستری های کشور در سال 1394 اهداء می شود

جایزه ی تعالی فرهنگی به فعالترین دادگستری های کشور در سال 1394 اهداء می شود

مشاور معاون فرهنگی قوه قضائیه در سمنان گفت: معتقدیم کار فرهنگی در قوه قضائیه به دلیل حساسیت و نوع کار باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و همه ی مسئولین در ...

ارتقاء امور فرهنگی نقش مهمی در تحول قوه قضائیه خواهد داشت

ارتقاء امور فرهنگی نقش مهمی در تحول قوه قضائیه خواهد داشت

معاون اداره کل برنامه ریزی و تحقیقات معاونت فرهنگی قوه قضاییه در جمع اعضای شورای معاونین و رابطین فرهنگی حوزه های قضایی استان خراسان شمالی گفت : ارتقاء ...