حفظ سلامت و ارتقاءکارآمدی قوه قضائیه مهمترین هدف معاونت فرهنگی است

مشاور معاون فرهنگی قوه قضاییه:

حفظ سلامت و ارتقاءکارآمدی قوه قضائیه مهمترین هدف معاونت فرهنگی است

کارگاه تدوین الگوی اخلاق حرفه ای به میزبانی دادگستری کل استان تهران برگزار شد

کارگاه تدوین الگوی اخلاق حرفه ای به میزبانی دادگستری کل استان تهران برگزار شد

جایزه ی تعالی فرهنگی به فعالترین دادگستری های کشور در سال 1394 اهداء می شود

جایزه ی تعالی فرهنگی به فعالترین دادگستری های کشور در سال 1394 اهداء می شود

مشاور معاون فرهنگی قوه قضائیه در سمنان گفت: معتقدیم کار فرهنگی در قوه قضائیه به دلیل حساسیت و نوع کار باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و همه ی مسئولین در ...

ارتقاء امور فرهنگی نقش مهمی در تحول قوه قضائیه خواهد داشت

ارتقاء امور فرهنگی نقش مهمی در تحول قوه قضائیه خواهد داشت

معاون اداره کل برنامه ریزی و تحقیقات معاونت فرهنگی قوه قضاییه در جمع اعضای شورای معاونین و رابطین فرهنگی حوزه های قضایی استان خراسان شمالی گفت : ارتقاء ...

حفظ سلامت و ارتقاءکارآمدی قوه قضائیه مهمترین هدف معاونت فرهنگی است

مشاور معاون فرهنگی قوه قضاییه:

حفظ سلامت و ارتقاءکارآمدی قوه قضائیه مهمترین هدف معاونت فرهنگی است

مشاور معاون فرهنگی قوه قضاییه در جلسه تبیین سامانه ارزیابی و رتبه بندی فعالیت های فرهنگی دادگستری ها در جمع شورای معاونین و رابطان فرهنگی دادگستری کل ...

گزارشی از طرح های پژوهشی معاونت فرهنگی قوه قضاییه

به مناسبت هفته و روز پژوهش

گزارشی از طرح های پژوهشی معاونت فرهنگی قوه قضاییه

اداره کل برنامه ریزی و تحقیقات با مباشرت اداره پژوهش پنج طرح پژوهشی ذیل را دستور کار قرار داده است.

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی قوه قضاییه، کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان و مدل ارزیابی کارکنان معاونت فرهنگی ...

كارگاه آموزشي فرآيند مديريت اسناد معاونت فرهنگي برگزار شد

كارگاه آموزشي فرآيند مديريت اسناد معاونت فرهنگي برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی قوه قضاییه، پروژه بازطراحي فرآيندهاي معاونت فرهنگي از ابتداي سال جاري در دستور كار اداره كل برنامه‌ريزي ...

کارگاه تدوین الگوی اخلاق حرفه ای مددکاری  برگزار شد

کارگاه تدوین الگوی اخلاق حرفه ای مددکاری برگزار شد

کارگاه تدوین الگوی اخلاق حرفه ای مددکاری در قوه قضاییه روز گذشته با حضور تعدادی از مددکاران دادگستری ...