معاونت فرهنگی قوه قضائيه - آخرين عناوين حوزه برنامه ریزی نظارت و اجرا http://farhangionline.ir/ Tue, 20 Feb 2018 02:50:37 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://farhangionline.ir/skins/default/fa/normal08/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط معاونت فرهنگی قوه قضائيه http://farhangionline.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام معاونت فرهنگی قوه قضائيه آزاد است. Tue, 20 Feb 2018 02:50:37 GMT حوزه برنامه ریزی نظارت و اجرا 60