معاونت فرهنگی قوه قضائيه - آخرين عناوين برنامه ریزی و تحقیقات http://farhangionline.ir/barnamehrizi_tahghighat Tue, 20 Feb 2018 02:48:12 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://farhangionline.ir/skins/default/fa/normal08/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط معاونت فرهنگی قوه قضائيه http://farhangionline.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام معاونت فرهنگی قوه قضائيه آزاد است. Tue, 20 Feb 2018 02:48:12 GMT برنامه ریزی و تحقیقات 60 کارگاه اخلاق حرفه ای در دادگستری های آذربایجان شرقی و غربی برگزارشد http://farhangionline.ir/doc/news/fa/407/ یوسف زاده سرپرست اداره کل برنامه ریزی و تحقیقات معاونت فرهنگی گفت: در راستای اجرایی شدن طرح پژوهشی « تدوین الگوی اخلاق سازمانی و مدیریت اخلاقی در همه شئون حرفه ای قوه قضائیه و سازمانهای تابعه مبتنی بر آموزه های اسلام و دستاوردهای علمی- تجربی » کارگاه اخلاق حرفه ای در دادگستری کل استان های آذربایجان شرقی و غربی با حضور دکتر قراملکی رئیس پژوهشکده اخلاق حرفه ای دانشگاه تهران برگزار شد. ]]> برنامه ریزی و تحقیقات Tue, 17 Jun 2014 11:47:41 GMT http://farhangionline.ir/doc/news/fa/407/