معاونت فرهنگی قوه قضائيه - آخرين عناوين فرهنگ حرفه ای http://farhangionline.ir/farhang_dini_sazmani/farhang_herfeie Tue, 21 Aug 2018 10:27:10 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://farhangionline.ir/skins/default/fa/normal08/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط معاونت فرهنگی قوه قضائيه http://farhangionline.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام معاونت فرهنگی قوه قضائيه آزاد است. Tue, 21 Aug 2018 10:27:10 GMT فرهنگ حرفه ای 60 قوه قضائیه در استیفای حقوق مردم جلوتر از سایر قواست http://farhangionline.ir/doc/news/fa/372/ بازیگر فیلم سینمایی اخراجی‌ها گفت: مسائل فرهنگی نقش بسیار مهمی در امر پیش گیری از جرائم دارد که با فعالیت فرهنگی می‌توان از بسیاری از هزینه های مقابله با جرائم و درمان آنها کاست. ]]> فرهنگ حرفه ای Tue, 10 Jun 2014 09:51:11 GMT http://farhangionline.ir/doc/news/fa/372/