سوال حقوقی

سوال حقوقی

پاسخ: برای مرتبه اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم می شود و اگر این عمل را تکرار کند به دو ...
سوال حقوقی

سوال حقوقی

به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، استفاده انحصاری از خانه مورث بوسیله احد از ورثه با وجود عدم رضایت سایر وراث، مستلزم پرداخت اجرت المثل ملک ...
سوال حقوقی

سوال حقوقی

به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، انفصال از خدمت به معني منع از اشتغال بكار است و به دو قسم موقت و دائم تقسیم می‎شود. برابر بند "د"...
تفاوت بیمه بازرگانی و اجتماعی در چه مواردی است؟
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۴:۳۶
پس از سرقت یا مفقودی چک، صادر کننده یا دارنده آن چگونه باید پیگیری کند؟
۲۹ آبان ۱۳۹۸ ۱۴:۱۶
واخواهی به چه معنایی است؟
۲۹ آبان ۱۳۹۸ ۱۳:۴۰
تصرف عدوانی از منظر کیفری چگونه است؟
۲۲ آبان ۱۳۹۸ ۱۰:۰۶
آثار و تبعات ازدواج های قانونی کدام است؟
۲۲ آبان ۱۳۹۸ ۰۹:۱۱
شیوه اجرای احکام کیفری چگونه است؟
۱۹ آبان ۱۳۹۸ ۰۹:۴۴
شیوه اجرای احکام مدنی چگونه است؟
۱۹ آبان ۱۳۹۸ ۰۹:۱۴
حدود مسئولیت شرکت های بیمه در تصادفات رانندگی چه میزان است؟
۱۲ آبان ۱۳۹۸ ۱۰:۵۳
سهم وراث طبقه سوم از ارث چگونه محاسبه می شود؟
۸ آبان ۱۳۹۸ ۰۸:۵۵
جرم جعل چیست و مصادیق جعل مادی کدام است؟
۲۴ مهر ۱۳۹۸ ۰۹:۳۱
 
پربيننده ترين