پدافند غیرعامل  <img src="/images/video_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۱۲ آبان ۱۳۹۹ ۱۰:۰۱
جنگ های ترکیبی  <img src="/images/video_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۱۲ آبان ۱۳۹۹ ۰۹:۵۶
در محضر قرآن «21»  <img src="/images/video_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۰۷:۵۱
در محضر قرآن «20»  <img src="/images/video_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۶:۰۰
در محضر قرآن «19»  <img src="/images/video_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۰۷:۴۸
در محضر قرآن «18»  <img src="/images/video_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۱۶:۰۰
در محضر قرآن «17»  <img src="/images/video_icon.png" width="11" height="10" border="0" align="top">
۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ ۰۸:۰۰