امور فرهنگی قوه قضاییه 24 شهريور 1400 ساعت 14:12 http://www.farhangionline.ir/news/5912/کتاب-مختصر-قوانین-مقررات-وکالت-دادگستری-منتشر -------------------------------------------------- عنوان : کتاب مختصر قوانین و مقررات وکالت دادگستری منتشر شد -------------------------------------------------- به همت معاونت برنامه ریزی و توسعه حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه، کتاب مختصر قوانین و مقررات وکالت دادگستری منتشر شد. متن : به همت معاونت برنامه ریزی و توسعه حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه، کتاب مختصر قوانین و مقررات وکالت دادگستری منتشر شد. علاقه مندان جهت تهیه کتاب و کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت پژواک عدالت مراجعه نمایند. 222