معاونت فرهنگی قوه قضاییه 13 مرداد 1398 ساعت 15:03 http://www.farhangionline.ir/gallery/4903/2/چهاردهمین-مراسم-سالگرد-شهادت-قاضی-حسن-مقدس -------------------------------------------------- عنوان : چهاردهمین مراسم سالگرد شهادت قاضی حسن مقدس -------------------------------------------------- متن :