امور فرهنگی قوه قضاییه 7 مرداد 1398 ساعت 13:32 http://www.farhangionline.ir/gallery/4883/2/هفتمین-دوره-مسابقات-سراسری-قرآن-قوه-قضاییه-حوزه-ستادی -------------------------------------------------- عنوان : هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن قوه قضاییه حوزه ستادی -------------------------------------------------- متن :