امور فرهنگی قوه قضاییه 24 اسفند 1400 ساعت 14:25 http://www.farhangionline.ir/gallery/5963/3/جشن-ویژه-قضات-جوان-برج-میلاد-تهران -------------------------------------------------- عنوان : جشن ویژه قضات جوان - برج میلاد تهران -------------------------------------------------- متن :