امور فرهنگی قوه قضاییه 24 خرداد 1401 ساعت 8:49 http://www.farhangionline.ir/gallery/5971/3/برگزاری-نخستین-نشست-کشوری-مدیران-فرهنگی-دادگستری-های-سراسر-کشور-خردادماه-1401 -------------------------------------------------- عنوان : برگزاری نخستین نشست کشوری مدیران فرهنگی دادگستری های سراسر کشور- خردادماه 1401 -------------------------------------------------- متن :