امور فرهنگی قوه قضاییه 26 خرداد 1399 ساعت 22:09 http://www.farhangionline.ir/news/5608/میانگین-مصالحه-شعب-شورای-حل-اختلاف-استان-بیشتر-کشوری -------------------------------------------------- رئیس شورای حل اختلاف استان گلستان: عنوان : میانگین مصالحه در شعب شورای حل اختلاف استان بیشتر از میانگین کشوری است -------------------------------------------------- رئیس شورای حل اختلاف استان گلستان گفت: میانگین سازش پرونده در شعب شورای حل اختلاف در کشور 32 درصد و این رقم در استان گلستان 38 درصد است. متن : به گزارش معاونت فرهنگی دادگستری استان گلستان، احمد جعفری اظهار کرد: مشارکت ریش سفیدان و علما و استفاده از اعضای توانمند در شعب سازشی از علل بالابودن میانگین سازش پرونده ها در گلستان است. جعفری گفت: پارسال 100 هزار پرونده در شورای حل اختلاف رسیدگی شد و با کمک و مشارکت مردم 16 پرونده قصاص را رضایت گرفتیم. 777