امور فرهنگی قوه قضاییه 18 خرداد 1401 ساعت 14:43 http://www.farhangionline.ir/gallery/5969/3/مراسم-پرچم-گردانی-حرم-مطهر-امام-رضا-ع-ساختمان-مرکزی-ستاد-قوه-قضاییه -------------------------------------------------- عنوان : مراسم پرچم گردانی حرم مطهر امام رضا (ع) در ساختمان مرکزی ستاد قوه قضاییه -------------------------------------------------- متن :