۰

معامله اکراهی چیست؟

تاریخ انتشار
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۲
معامله اکراهی چیست؟
به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، همانطور كه مي دانيم يكي از شرايط درستي و صحت هر معامله اي از جمله معامله مسكن و زمين وجود رضا و قصد از سوي طرفين معامله است. در معاملات مذکور بعضي اوقات طرفین از اینجهت ناراضي اند كه ناگزير به انجام معامله بودند و انتظار دارند تا با مراجعه به دستگاه قضايي خواسته شان بر ابطال معامله يا فسخ آن پذيرفته شود.
پرسش: معامله اکراهی چیست؟
پاسخ: اگر شخصي تحت تأثير تهديد موثر و غير مجاز پاي عقدي نشسته و آن را امضاء كند آن معامله بي اعتبار (نه باطل) خواهد بود. به اين تهديد در قانون مدني اكراه گفته مي شود و به كسي كه تهديد شده و معامله را انجام دهد، مكره و شخصي كه ديگري را تهديد مي كند اکراه کننده اطلاق مي شود. در این خصوص ماده 202 قانون مدنی چنین می گوید: اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در هر شخصی با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. البته در مورد اعمال اکراه آمیز، سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص نیز باید در نظر گرفته شود.
اگر تهديد و اكراه به درجه اي باشد كه قدرت تصميم گيري را از فرد سلب نمايد در اين حالت ديگر نمي توان گفت كه معامله بي اعتبار است، بلكه اين معامله به لحاظ فقدان قصد باطل خواهد بود زيرا مالک اراده اي براي انجام معامله ندارد مانند حالتي كه كسي با اسلحه ديگري را به امضاي سند معامله اي وادار كند. اما اگر فردي ديگري را تهديد كند كه اگر خانه ات را به من نفروشي تو يا فرزندانت را در يك فرصت مناسب با اتومبيل خواهم كشت كه در اين حالت انجام این معامله به لحاظ نداشتن رضا باطل نیست، ولی غير نافذ و نتیجتاً غير معتبر مي باشد.
پرسش: چه فرقي بين عدم اعتبار (عدم نفوذ) و بطلان يك معامله وجود دارد؟
پاسخ: هنگامي كه از بطلان يك معامله صحبت مي كنيم اصولاً آن معامله از ابتداء بوجود نمی آید و درست مانند حالتي است كه خريدار و فروشنده قبل از انجام معامله داشتند ولي هنگامي كه معامله اي غير نافذ يا بي اعتبار اعلام مي شود در اين حالت با از بين رفتن مانع و تحقق رضايت، معامله شكل مي گيرد. لذا اگر در معامله فروشنده با تهديد آن را انجام داده باشد اين معامله بي اعتبار است ولي اگر بعداً رضايت خود را اعلام كند آن معامله از زمان انعقاد اوليه شكل گرفته و داراي اعتبار مي شود. فرض كنيم آقاي "الف" آپارتمان آقاي "ج" را به آقاي "س" درتاريخ 1385/05/01 مي فروشد و آقاي "ج" درسال 1386 به انجام اين معامله راضي مي شود در اين حالت آقاي "س" از تاريخ 1385/05/01 مالك آپارتمان مي شود. بنابراین چنانچه آن را به اجاره داده باشد منافع اين مدت نيز به او تعلق مي گيرد و يا اگر به قيمت خانه افزوده شود اين افزايش به او تعلق دارد ولي هنگامي كه معامله باطل باشد آن معامله از روز انعقاد فاقد اثر است.
پرسش: چه تهديداتي موجب بي اعتباري معامله مي شود؟
پاسخ: تهديد هنگامي موجب بي اعتباري معامله مي شود كه در شخص با شعور مؤثر بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود يا خانواده اش تهديد كند بنحوي كه اين تهديد عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد تهديد بايد دانست كه دادگاه سن، شخصيت، اخلاق، مرد يا زن بودن شخص تهديد شونده و تهديد كننده را در نظر مي گيرد. چه بسا تهديدي نسبت به يك فرد جوان موثر نباشد ولي نسبت به يك پير زن موثر باشد. همچنين براي اينكه اكراه و تهديد محقق شود لازم است كه تهديد در شخص تهديد شونده نيز موثر باشد. و اگر تهديد شونده بداند كه تهديد كننده نمي تواند تهديدش را اجرا كند يا خودش قادر به دفع آن است، آن شخص مكره محسوب نخواهد شد.
کد مطلب : ۳۹۲۲
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

پرسش و پاسخ
ویژگی های یک بیع نامه حقوقی چیست؟
مبایعه نامه، قراردادی است که طی آن بیع انجام شده و بیع به قراردادی اطلاق می شود که طبق آن مالی به دیگری فروخته می شود. در ...
دفاع مشروع به چه معنایی است؟
یکی از مهمترین حقوق طبیعی انسان، حق دفاع در مقابل تجاوز به جان، آزادی، عرض، ناموس و مال اوست. دین مبین اسلام به عنوان آیینی ...
آیا تغییر جنسیت تأثیری بر زندگی فردی و اجتماعی دارد؟
به هر گونه تبدیل، اصلاح و یا تغییر که در جنس فرد به وجود آید، به گونه ای که وضعیت فعلی او از نظر زن یا مرد بودن با حالت ...